Archive for the ‘Jonas Engan Wenberg’ Category

Mobil til salgs!

april 5, 2011

Personvern, ja. En gang i tiden meldte jeg meg inn i Ungdom mot EU på grunn av personvernet. Det har alltid vært innlysende for meg at dersom vi ønsker et velfungerende demokrati så er det en nødvendighet at staten blander seg minst mulig i folks privatliv. Ikke fordi jeg frykter for at noe staten måtte vite om meg skal offentliggjøres. Jeg er en ganske kjedelig person. Men dette gjelder ikke alle, og ihvertfall ikke på internett.

Jeg mener selvsagt ikke at vi ikke skal gi politiet noen verktøy for å bekjempe kriminalitet, men det er viktig å skjønne at jo mer inngripende verktøy man bruker, jo mindre skal man bruke dem, og det skal ihvertfall ikke gjelde for alle, men det er denne utviklingen vi har sett siden 2001. Siden da har dårligere å dårligere virkemiddel blitt ihverksatt mot flere og flera av oss. Vi har gått fra et målrettet etterforskningssamfunn til et generelt overvåkningssamfunn (Nei, vi er ikke på nivå med Nord-Korea, og vi kommer ikke til å gå så langt).

I går valgte Stortinget å passere en viktig prinsipiell grense blir det sagt. Jeg mener at man har passert den for lenge siden. Flere fra Arbeiderpartiet argumenteret for at Staten trenger total oversikt over komunikasjons og bevegelsesmønstre over alle innbyggerne med det slående argumentet at dette gjelder jo allerede for banktjenester, i henhold til hvitvaskingsloven. Jeg er helt enig med DNA i dette. Men jeg mener at det er et argument for å oppheve deler av hvitvaskingsloven, spesielt når vi ser at politiet bruker data på tusenvis av personer uten at borgere får beskjed om at det er gjort dersom det ikke blir tatt ut misstanke mot dem. Når vi ser at dette ikke funker etter hensikten idag, hvorfor skal vi da pålegge teletilbydere å lage enda større registre om alle i Norge? Innenfor ring 2 i Oslo er det over 2000 overvåkningskamera. Jeg kan ikke gå på jobb uten å bli sett av minst ti kamera. Dette er tydeligvis heller ikke overvåkning i følge arbeiderpartiet (sikkert ikke i følge Høyre heller). Det er jo tross alt ingen som sitter å følger med på hva alle kameraene filmer hele døynet.

Et annet argumnet som har blitt fremmet var ”men dere var jo for romavlytting, hvorfor er dere ikke for DLD da?” Her er det også en viktig distingsjon Arbeiderpartiet og deres stortingsrepresentanter ikke ser ut til å forstå. Romavlytting brukes i målretta etterforskning når det foreligger konkret misstanke. Politiet avlytter ikke alle rom i Norge, og hadde noen vært for et slikt forslag? Det tror jeg ikke.

Et annet poeng som glatt ble oversett av Høyre, var at alle personvernsseierene deres i avtalen deres allerede er implementert i Norsk lov for bruk av trafikkdata. Idag har vi en sletteplikt av lagrede data, idag har vi konsesjonsplikt for teletilbydere som skal lagre trafikkdata. Hva mer har Høyre fått til? Jo, datatilsynet skal ha hjemmel til å  pålegge kryptering der de mener at det er hensiktsmessig. Dette er også noe som ligger i det eksisterende lovverket. Sanheten er at datatilsynet ikke har følt et det er hensiktsmessig enda, men dersom vi øker antallet tilbydere som må lagre data, og at de lagrer langt mer inngripende data, så blir bildet et helt annet. Kostnadene for dette er anslått til å ligge mellom 250 millioner og 2 milliarder kroner.

Dette er rettningen vi går. I EU ønsker man å gå enda lengre i fremtiden. Alt dette er for å bekjempe en type kriminalitet som tar livet av 86 personer i året på verdensbasis. Frykt rettferdiggjør middlene som blir foreslått og tatt i bruk. Befolkningen sitter passivt å ser på. Jeg har alltid hatt respekt for Høyre. Ikke fordi jeg er enig med ideologien deres, men fordi de har hatt det desidert beste prinsipprogrammet når det kommer til personvern, og de har alltid stått for det. Dessverre viste det seg at når EU banker på døren, da kaster de alle prinsippene sine ut av vinduet. Det er rett og slett flaut. Dessverre skal det ikke være valg av leder på landsmøte til Høyre i år. Så jeg får bare håpe at partiet husker 4. april som den dagen da Erna solgte sjela til Høyre til EU ett år til. Hun eier rett og slett ikke skam.Hva er det som skjer? Hvor er det vi går? Jeg ønsker og avslutte som Trine Skei Grande, ”So this is how liberty dies… To thunderous applause”.

Ps. Jeg selger mobilen min, så om noen har fem hundre kroner, så kan du få førsteklasses overvåkningsutstyr rett etter påske.

Reklamer

Politiets Fellesforbund ser deg

mars 15, 2011

For noen år siden (2005) ble det åpnet for bruk av romavlytting for det norske politiet. PST har som kjent lov til å bruke dette i forebygende øyemed, i henhold til politilovens paragraf 17. d. Jeg skal ikke gå i detalj om hva jeg mener om romavlytting, men jeg skal heller ta for meg hvorfor det ble lovlig. Romavlytting ble lovlig på grunn av at politiet mente at de trengte nye moderne metoder, siden kriminaliteten utvikler seg i takt med teknologien og at deres gamle metoder ikke var tilstrekkelige. Høres det kjent ut? Det er de samme argumentene som fremmes idag om datalagringsdirektivet.

Hvorfor mente politiet at de trengte romavlytting? Og dette er poenget mitt. De mente at organiserte kriminelle bevist ikke bruker telefon. De møtes ansikt til ansikt, avstår fra bruk av epost, avstår fra bruk av internett. Hvorfor? Fordi de vet at de blir sporet. Så da er spørsmålet, hvorfor mener politiet at dette har endret seg de siste årene? Fordi de ønsker økt kontroll over alle. Ikke bare de kriminelle.

«En erfaring politifolk som arbeider mot organisert kriminalitet har gjort er at KK (kommunikasjonskontroll) i svært liten grad gir informasjon om hva som planlegges eller hva som skal skje. Planleggingen skjer kun i samtaler der personer møtes ansikt til ansikt. Møtene kan finne sted i leiligheter, på leide hotellrom, på utesteder eller ute i det fri. Telefonsamtaler blir ikke brukt i forbindelse med planlegging av organisert kriminalitet. Deltagerne i nettverkene er helt bevist på å ikke bruke telefoner til slike samtaler. Ofte er det også slik at det er svært få personer som kjenner helheten i planen, de fleste har kun kjenneskap om sin egen rolle. Den utviklingen som her er beskrevet gjør at politiet står ovenfor helt nye utfordringer når man skal forhindre eller avdekke slik type kriminalitet. Dagens metoder strekker ikke til. […]

Hvorfor romavlytting

Erfaring viser at de kriminelle nettverkene vi her snakker om har tilpasset seg både de tradisjonelle og utradisjonelle metodene politiet har. Endringene i kriminalitetsbildet gjør at dagens metoder ikke er tilstrekkelige for å stanse den organiserte kriminelle virksomheten. Romavlytting er derfor nødvendig for å kunne avdekke sted, tid og plan for gjennomføring av noen av de alvorligste kriminelle handlingene i samfunnet. Kriminelle sin kjennskap til metoder Medlemmene av de kriminelle nettverkene det her er tale om har stor kjennskap til politiets metoder og arbeidsmåter. Det har de blant annet skaffet seg ved at politiet i forbindelse med rettssaker i detalj legger fram arbeidsmåter og metoder som blir benyttet. Gjennom egne eller andres erfaringer fra rettssaker får medlemmene av nettverkene svært god oversikt over politiets arbeidsmetoder og kan bruke denne kunnskapen i planleggingen av sin kriminelle virksomhet. » (Utdrag fra høringsutalelse fra Politiets fellesforbund i saken om romavlytting).

Her gjør de effektivt alle DLD-argumentene sine ugyldig.

Det Libyske folk fortjener en unnskyldning fra EU

mars 3, 2011

2011 står så langt i revolusjonens tegn i det nordlige Afrika og Midtøsten. Folkelig mobilisering mot autoritære regimer i regionen, bærer bud om en ny og demokratisk vår.  Det innebærer og at flere personer må flykte til Europa. EU frykter konsekvensene, og spiller et uærlig dobbeltspill.

 

EU definerer økt innvandring først og fremst som et sikkerhetsproblem, og som et ledd i bekjempelsen av problemet, inngikk EU i 2010 en rammeavtale med Libya som skal hindre potensielle asylsøkere utreise fra landet. Til gjengjeld skal EU støtte regimet med  ca. 460  millioner kroner i løpet av en treårsperiode. Pengene skal bl.a. gå til å styrke grensekontrollen, politiet og militæret, overvåkning, opprettelse av flyktningleirer. Italia har hatt liknende avtaler med Libya, og siden den ble innført har anntallet flykninger som har kommet til Italia fra Libya blitt drastisk redusert.

For å få på plass avtalen besluttet EU i tillegg i 2004 å oppheve våpeneksportforbudet til Libya som FNs sikkerhetsråd hadde lagt ned 12 år tidligere. I dag fordømmer EU den voldelige framferdselen overfor opprørerne i Libya, men det var like fullt EU-land som solgte våpen til Libya for ca. 1,4 milliarder kroner i 2009 (red. bra fredsprosjekt). Våpensalget til en av verdens voldeligste diktator stoppet ikke før Gadaffi erklærte krig mot sin egen befolkning. I opprøret mot Gaddafi har regimet truet med å la flyktningene fritt få krysse Middelhavet til Italia og andre EU-land, dersom EU støtter opprørerne.

Jeg mener at EU, ved å inngå et slikt samarbeid med en brutal diktator, med det mål å hindre folk i å forlate landet, har begått en dobbel urett mot folket i Libya. Jeg mener at det er en skam at Norge er medansvarlig, gjennom deltakelse i Schengen-samarbeidet. Det er på tide at EU stiller seg på demokratiet, menneskerettighetene og folk sin side. Landsstyret til Ungdom mot EU ser med stor bekymringen på utviklingen i Schengen, og krever at Norge opprettholder de juridiske og moralske forpliktelsene vi har overfor verdens flyktninger. Den norske regjeringen må presse EU til å si opp avtalen med Libya, og lignenede avtaler med andre land i regionen. I tillegg må vi bruke vår handlefrihet i utenrikspolitikken til å støtte opp om demokratiske prosesser i tidligere diktaturer. På sikt ønsker landsstyret i Ungdom mot EU at Norge må si opp Schengenavtalen, da vi på ingen måte er tjent med å bli påtvunget en inhuman asyl- og flyktningpolitikk, slik vi blir i dag.

”Aldri la noen gi deg dårlig samvittighet fordi du tror på et Europa og en verden hvor man samarbeider!” sa generalsekretær i Europeisk ungdom, Bård Skaar Viken. Hvordan kan man med god samvittighet støtte EUs ”partnerskapsavtaler” med land i Afrika, Stillehavet og Karibien? Og dersom Europeisk Ungdom klarer det, hvordan kan de støtte massedrap, utført med europeiske våpen mot en uskyldig befolkning, uten å få dårlig samvittighet? Ikke alt av sammarbeid er bra sammarbeid.

(Dette innlegget er basert på en uttalelse vedtatt av Ungdom mot EUs landsstyre)