Archive for the ‘Marte Gustad Iversen’ Category

Grinebiteren Barosso

juni 19, 2012

Som vanlig startet dagen i dag med frokost og nyheter. I dag var det innslag fra Mexico og G20-møtet som finner sted der i disse dager. G20 er ei gruppe som består av de 19 landene med størst økonomi i verden + EU. De møtes en gang i året og diskuterer økonomiske spørsmål. Denne gangen står eurokrisa høyt på dagsorden. Den blir ansett for å være den største enkeltutfordringen som den globale økonomien står overfor, og G20-lederne har derfor uttrykt sin bekymring og stilt spørsmål ved EUs håndtering av krisa. Dette har tydeligvis ikke falt i god jord, for det var en rimelig irritert Kommisjonspresiden, José Manuel Barosso, jeg kunne se på tv i dag tidlig. Representantene på toppmøtet måtte ikke komme her og kommer her. Barosso var ikke i Mexico for å ta i mot leksjoner i økonomistyring og demokrati. De kunne heller se å lære litt av de tiltak som Europa hadde iverksatt og rose utviklinga som skal komme i tida framover!

Akkurat hvilken del av EUs krisehåndtering som er så prisverdig skulle jeg gjerne likt å visst. På tross av de store sosiale problemene som utspiller seg fortsetter EU-lederne å prioritere bank- og finansvesenet. Kuttpolitikken bringer med seg skyhøy arbeidsledighet, økt barnefattigdom og fattigdom generelt, masseutkastelse fra boliger, helsevesen som er i ferd med å bryte sammen, sosial uro og økt oppslutning om ekstreme og rasistiske partier. I skyggen av dette driver Barosso og hans kompanjonger i EU og legger planer for en dypere integrasjon og mer overnasjonalitet. Barosso mener Europa trenger mer EU. Jeg mener Europa trenger mer demokrati og mer menneskelighet.

Reklamer

Mandag morgen på kontoret

mars 5, 2012

Det er mandag morgen, og absolutt ikke en tung start på uka. Jeg sitter på kontoret og er proppfull av inspirasjon og pågangsmot. Grunnen til det er det fantastiske landsstyret til Ungdom mot EU! I helga har vi vært på hyttetur langt inni skogen, og lagt planer for 2012. Det neste store arrangementet blir vårkonferansen i Oslo den siste helga i april, som har Europautredningen som tema. Planlegginga av konferansen er allerede godt i gang, og det kommer garantert til å bli ei knallbra helg! Ellers vedtok landsstyret også fire uttalelser; en om Europautredningen, en om EUs krisepolitikk, en om ACTA og en om at vi synes det er kjipt at EU truer studiestøtteordningene til Norge. Disse kan leses i sin helhet på www.umeu.no.

Denne uka er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. I Oslo kommer vi i sentralstyret til å gå i tog under Oslo Nei til EUs parole: Kvinner trenger fast jobb – nei til EUs vikarbyrådirektiv! Dersom du er i Oslo og har lyst til å komme og gå sammen med oss kan du møte opp på Youngstorget mellom fontena og operapassasjen kl. 18. Nei til EU arrangerer også markeringer eller deltar i tog i Bergen, Tønsberg, Stavanger, Trondheim og Tromsø, og vi oppfordrer til å støtte opp om disse arrangementene. I 2012 er kvinnedagen fortsatt helt på sin plass, og vi bruker den til å demonstrere mot et direktiv som, hvis det blir innført, vil ramme kvinner hardere enn menn, og undom mer enn dem som allerede er etablerte på arbeidsmarkedet. Kampen om vikarbyrådirektivet har gått inn i sluttfasen, men er enda ikke avgjort. 8. mars sier vi ja til likestilling på arbeidsmarkedet, og nei til vikarbyrådirektivet!

Tobintull fra EU-parlamentet

juni 9, 2011

Det har en tid vært et uttrykt ønske fra EU-parlamentet å innføre Tobinskatt på finanstransaksjoner. Dette er noe sivilsamfunnsorganisasjoner over hele verden, med Attac i spissen, har kjempet for lenge. Hensikten med å legge en liten skatt på finansielle overføringer har både vært å dempe spekulasjon, og å opprette et miljø- og utviklingsfond. Selv en ørliten skattesats ville generert store inntekter som kunne kommet fattige områder til gode.

Det har vist seg vanskelig å få til en global avtale, og de fleste land har vært svært motvillige til å innføre Tobinskatt frivillig. Det var derfor veldig positivt at EU-parlamentet ga signaler om at de ville fronte denne saken. Nå kan imidlertid den danske «Folkebevegelsen mod EU» meddele at det EU-parlamentet går inn for er en finanstransaksjonsskatt som skal gå rett i EU-kassa.1 EU-parlamentet ønsker seg større budsjetter, og derfor vil de ha denne tobinlignende skatten.

Når det gjelder målet om å senke temperaturen i finansmarkedet vil ikke EU-skatten skille seg fra den opprinnelige Tobinskatten. Det store problemet i forslaget fra EU er imidlertid den manglende viljen til å ta tak i fattigdoms- og klimaspørsmålet. De to største utfordringene verden står overfor. Det er grunn til å frykte at dersom dette forslaget går gjennom, vil det bli vanskeligere å få til en ekte Tobinskatt med et ordentlig utviklingsfond.

La deg altså ikke lure til å tro at EU er et solidaritetsprosjekt. Finansskatten som nå ønskes innført er bare et av mange eksempler på at verden utenfor Europa ikke står nevneverdig høyt i kurs i Brüssel.

1http://folkebevaegelsen.dk/spip.php?article3809

Mot EU – for kvinner!

mars 9, 2011

Ungdom mot EU feiret kvinnedagen 8. mars med kake på kontoret, appeller på Youngstorget og tog gjennom Oslos gater. Vi gikk i år under Oslo Nei til EUs parole «Kvinner trenger fast jobb – nei til EUs vikardirektiv!»

Følgene av EUs vikarbyrådirektiv vil etter alt å dømme bli økt vikarbruk og en enda sterkere grad av midlertidiggjøring av arbeidslivet. Dette fleksible arbeidslivet undergraver retten til fast ansettelse og rammer kvinner hardest. Nesten halvparten av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, noe som særlig gjelder i perioder mens de har små barn. En vikarhverdag med usikre økonomiske utsikter, er vanskelig å kombinere med forsørgeransvar.

Vikarbransjen er svært kjønnsdelt. Halvparten av de ansatte i vikarbransjen er kvinner. Disse kvinnene arbeider i kvinnedominerte sektorer som helse og omsorg, privat renhold og hotell og restaurant. Vikarbyrådirektivet vil ramme hardest i bransjene med få fagorganiserte og der hvor det er mange ikke-norske arbeidere. Dette er oftere kvinner enn menn. Ufrivillig deltid rammer mange kvinner og i kombinasjon med utrygge arbeidsforhold, gir det oss et arbeidsliv vi ikke ønsker.

Som EØS-land må Norge i utgangspunktet innføre vikarbyrådirektivet innen utgangen av 2011. Imidlertid har vi mulighet til å si nei til direktivet gjennom bruk av vetoretten. Det må vi gjøre. Et nei til vikarbyrådirektivet er et ja til kvinners deltagelse i arbeidslivet!

(innlegget er delvis basert på Nei til EUs leserbrev på Kvinnedagen)