Posts Tagged ‘folkestyre’

En godt bevart hemmelighet

desember 4, 2009

I dag gadd jeg for en gangs skyld å bli skikkelig irritert over et ja-innlegg i en norsk avis. Det er ikke så ofte, jeg er nokså vant med retorikken etter hvert. Den inneholder nesten uten unntak et av de følgende poengene: Norge er medlemmer uten stemmerett, EU er mange – ergo bør vi også bli med, EU er opptatt av miljø, vi må vise solidaritet med land i Sentral- og Øst-Europa, og, min favoritt, EU har eksistert like lenge som freden i Europa (debatten om kausalsammenhenger kan vi ta en annen gang). Av og til er den til og med litt artig, som når representanter for Europeisk Ungdom optimistisk går ut i media for å si at de tror ungdom er opptatt av EU som fredsprosjekt. (Dem om det. Jeg ække mot fred, assa, men sunn fornuft tilsier at generasjoner som har opplevd krig er mer opptatt av fredsprosjektet EU enn generasjoner som ikke har det.)

Noen ganger kommer det også bitende karakteristikker av EU-motstanderne. Egoisme, nasjonalisme, naivitet og nisselue er klassikere. Artig det, assa.

Det er ikke ofte jeg føler for å komme med strategiske tips til folk som motarbeider meg. Men dette må jeg bare si. Nesten uansett hvordan EU-tilhengerne argumenterer , gjør de en feil. Om ivrige EU-entusiaster snakker om folkestyre (Norge er ikke med der det skjer!), miljø (EU kutter mer enn oss*), fred (EU skaper fred uten oss) eller solidaritet (EU er snillere enn oss), så klarer de å gjøre samme feil hver eneste gang. Kanskje er det frustrasjonen over at de aldri får det som de vil, kanskje er det frustrasjon over at hver eneste dag vedtar EU politikk uten oss, men de klarer å gjøre det gang på gang. Feilen er enkel – de impliserer, for ikke å si sier det rett ut, at folket ikke forstår det.

Det er et helt latterlig enkelt poeng. Hvis du rakker ned på folk og forteller dem at de ikke forstår noe, så blir de ikke så innstilt på å høre på budskapet ditt. De tenker snarere at du ikke er på deres lag (og det har de helt rett i, men det er en annen sak). Nei-siden kunne ganske lett gått i samme felle, og basert sin argumentasjon på at Norge er bra. Heldigvis har vi fortstått at det ville gjort at vi ville blitt medlem fortere enn svint, så vi baserer oss heller på å si at EU er dårlig.

Det er utrolig men sant at ja-siden ikke har fått med seg dette. Så lenge de fortsetter å himle med øynene og sukke oppgitt over de dumme smånissene i offentligheten, og så lenge de fortsetter å sitte i middagsselskapene sine for å smile overbærende og være så enige, så enige om at det er en håpløs massepsykose som rir det norske folk hva angår EU-saken, så skal jeg være fornøyd. For da kommer de aldri til å vinne.

Og godt er det.

*) en usann påstand, forøvrig.

Reklamer

Døving for mer elitestyre i EU-regi?

september 4, 2009

Runar Døving leverte i Dagsavisen mandag en forbløffende kommentar til EUs vedtak om gradvis utfasing av glødelamper. Hans poeng der virker å være (1) at politisk forbruk er utilstrekkelig når det gjelder å møte de globale miljøutfordringene. Og (2) at det samme kanskje også gjelder for den demokratiske styringa av samfunnet.

I det første kan vel de fleste være enige med ham. Det kan kanskje ikke akkurat kalles en brannfakkel å  påstå at såkalt politisk forbruk – for eksempel det at forbrukere velger økologisk bærekraftige produkter – alene ikke er nok til å bekjempe klimaproblemene. Styring gjennom politiske vedtak er nødvendig. Et vedtak om utfasing av glødelamper er i så måte bra.

Hva angår Døvings andre påstand er vi nok mer uenige. Jeg deler rett og slett ikke Døvings oppfatning når han skriver at ”jo nærmere makten, jo mindre er sjansen for en god beslutning”. Politiske vedtak er viktige, men det er også et viktig prinsipp at de vedtak som fattes har god demokratisk forankring. Derfor er avstanden mellom Oslo og Brussel problematisk – både i bokstavlig, og kanskje enda mer i billedlig forstand.

Mener virkelig Døving å  uttrykke at folk bør ha minst mulig innflytelse over politikken som føres? At jo fjernere makta ligger fra folk, jo bedre? Skjønner ikke vanlige folk fornuftige resonnementer og saklig argumentasjon? Vet de rett og slett ikke sitt eget beste?

Logikken og argumentasjonen er velkjent: Bare politikerne får fri fra velgernes presumptivt sneversynte og kortsiktige forventninger og ønsker, vil de være bedre skikket til å fatte nødvendige, men upopulære beslutninger. Altså forutsettes det at folk egentlig ikke vet sitt eget beste, men at en opphøyet og fristilt sannseerelite vil være det beste for en langsiktig forvaltning av vårt felles ve og vel. Hvor fører egentlig en slik tankegang oss i sin ytterste konsekvens? Hvor ble det av ideene om en rasjonell offentlighet og politiske vedtak tuftet på fakta og overtalelese?

Denne logikken som framkommer hos Døving synes også å prege toneangivende strømninger innen EU i dag. Det skulle prosessen rundt Lisboa-traktaten og folkeavstemningene på Irland kunne minne oss om. Her er det et politisk byggverk som skal reises, koste hva det koste vil. Selv et klart nei til Lisboatraktaten i en folkeavstemning blir avvist: folket forsto ikke hva saken gikk ut på, og derfor må de stemme en gang til. Folkelig motstand er noe man enten fortier, forbanner, eller forsøker å forsere. Å lytte til eller imøtekomme EU-borgernes bekymringer og krav er derimot uaktuelt. Naturligvis. De vet jo ikke sitt eget beste. Eller med Døvings ord: ”Hvorfor overlate beslutningen til en sverm som ikke kjenner sitt eget beste”?

Mats Kvaløy Bjørbekk
Nestleder i Ungdom mot EU

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 3. september

Bloggaksjon mot Datalagringsdirektivet

juli 14, 2009

Bloggstafett mot Datalagringsdirektivet – bli med du også!

En mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at regjeringen sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling er det samme som stilltiende aksept. Ifølge Liberaleren ga regjeringen i juni ifjor uttrykk for at den ville vente til saken Irland har bragt inn for EU-domstolen var avklart i Stortinget.  Dommen var klar i februar iår, så regjeringen har ingen unnskyldning for å vente lenger. Statssekretær Wenche Lyngholm hadde et innlegg i Dagsavisen fredag, der hun skriver at det er mye som må utredes vedrørende direktivet. Men de har altså visst dette siden februar i år. Saken er ikke engang på høring. Regjeringen må ta stilling – si nei til datalagringsdirektivet!

Initiativtaker: CarlChristian.net

Følgende støtter saken og har samme eller et lignende innlegg på sin blogg – gjør det du også!EU ser deg
Ungdom mot EU
Lars-Henrik Paarup Michelsen, 2.kandidat – Hordaland Venstre
Mads Munthe-Kaas, Bergen Venstre
Carl Christian Grøndahl, Bergen Venstre
Vox Populi; Blogger
Knut Johannessen
Virrvarr; Blogger Ida Jackson
Per Aage Pleym Christensen,
Liberaleren Even Sandvold Roland,
Torstein Dahle, Partileder Rødt
Robert Sørensen, http://www.teknonytt.com
Boye Bjerkholt, Leder Skedsmo Venstre
Runar Mæland, ungdomskandidat Hordaland Venstre
Jonas Eilertsen, 1. nestleder Unge Venstre
Tanketom, Andreas H. Opsvik
Jon Lien, master på Politisk Økonomi
Svein Ølnes, It-forsker & bonde
Stian Skår Ludvigsen, Statistiker – valgprognose
Bjørn Magne Solvik, høyremann i Nordkapp
Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom
Bjørn Stærk, Blogger
Bjørge Solli, Blogger
Bjørn Smestad, Lærer
Odd Bovim, Blogger & advokat

Du kan bli med ved å bruke denne teksten eller en variant av den på egen nettside. Du kan også støtte saken ved å spre budskapet på twitter, facebook, origo eller andre nettsteder du anser som relevante. Du kan også snakke med folk du møter på jobben, hjemme, på kafe og i ferien. Du bør også signere oppropet mot EUs datalagringsdirektiv, melde deg inn i facebookgruppa mot direktivet og støtte liberalerens epostkampanje. Dersom du vil lære mer kan du starte med EMK artikkel 8 og Reservasjonsrett EØS “Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!” er publisert med lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Norway License. I korthet betyr det at du fritt kan bruke denne teksten (til og med gjøre endringer) på egne sider, så lenge du bruker samme lisens og lenker tilbake til denne siden.

Kom på sommerleir!

juni 9, 2009

Årets sommerleir er nå mindre enn en måned unna, og allerede nå er det klart at det blir tidenes leir. Med verdensrekord i antall påmeldte (tresifret antall og raskt økende), et strålende politisk program og femårsjubileum, så kan det ikke bli noe annet enn strålende. Leiren er 2. til 5. juli på Lunde leirsted i Akershus, og er helt 100 prosent gratis for medlemmer. Du kan fortsatt melde deg på ved å sende oss en mail, eller ved å bruke nettskjema på umeu.no. Ikke gå glipp av den beste sommerleiren ever 🙂

An offer you can’t refuse

mai 5, 2009

Ungdom mot EU vil helst ha høylydte og smarte medlemmer. Derfor inviterer vi til første del av det nye konseptet EU-skolen på fredag. EU-skolen skal gå over fire dager i løpet av året, og deltakerne får lære om krig og fred og politikk og EU og sånn, om hvordan de skal tørre å ta ordet mer, og ikke minst om hvorfor man skal være EU-motstander. euskolelogo-til-ark

Programmet for EU-skolen #1 begynner halv fem på førstkommende fredag, altså 8. mai. Du burde absolutt ta turen til Nei til EU-kontoret i Storgata for å lære om folkestyre, fiskeri, datalagring og hvordan man blir mer bråkete. EU-skolen er åpent for alle som vil, så dukk opp og ta med deg en kompis.

Hvis du lurer på noe, send e-post til umeu at umeu dot no eller ring 22 17 33 45.

Programmet ser ut som følger:

16:30 Åpning v/Andrea Mørk Grundvig

17:00 EU og folkestyre v/Maria Walberg, tidligere leder i Ungdom mot EU og nestleder i Nei til EU

18:00 Lær å lage lyd! Kurs i å bråke v/Ingrid Grov Mannsverk, nestleder i Sosialistisk Ungdom

20:00 Middag

21:00 Korte innledninger

EU og landbruk v/Torbjørn Kornstad

EU og fiskeri v/Inger-Marie Lupton

Datalagringsdirektivet v/Petter Sommervold

Slutt ca 22:00. Film og popcorn på kontoret for dem som vil.

Sees vi?

Fortell Barroso hva du syns

april 18, 2009
 

Nest etter Captain Euro er det EU-kommisjonspresident José Manuel Barroso vi i nei-bevegelsen syns er den morsomste i EU. Mannen tar jobben sin så alvorlig at han aldri lar seg fotografere uten minst ett EU-flagg i bakgrunnen, og lever tilsynelatende i en EU-drømmeverden der alt er blått med gule stjerner på. Barroso mener det nok godt, og snakker stort sett alltid om fred og at alle må være venner, men han får det liksom ikke helt til. Av og til er det litt morsomt. Selv prøver jeg å bruke dette bildet av Barroso som gråter over spilt EU-grunnlov i så mange powerpoint-presentasjoner som bare mulig.

Fortell mannen hvorfor det skjedde

Stakkars José Manuel. Fortell mannen hvorfor folk ikke vil ha grunnloven hans på tellbarroso.eu

Men nå har Barroso gjort noe fint og flott. På nettsiden tellbarroso.eu kan du, jeg og alle fortelle Barroso akkurat hva vi mener EU bør prioritere. Han leser nok ikke svarene selv (han har sannsynligvis folk til sånt), men det er allikevel verdt et par minutter. Selv skrev jeg at jeg syns at EU burde fokusere litt mindre på handlekraft og litt mer på å få i gang litt demokrati i systemet sitt (litt bedre formulert på formell engelsk, men allikevel).  Kjør på, ikke stol på at José vet hva du vil, men fortell han hva du syns.