Posts Tagged ‘Studenter mot EU’

Likestilling, schmikestilling?

mars 30, 2009

I helgen hadde vi studentlagssamling i Studenter mot EU. Styrene i Studenter mot EU-lagene våre kom til Oslo for å diskutere, skoleres i EU og høyere utdanning, og for å planlegge arbeidet framover. Det blir studentkonferanse, studentvalgkamp og foredragsrekker, og vi gleder oss masse til å jobbe med studentarbeid fremover.

Men på lørdagen fikk vi en uforutsett politisk sak å forholde oss til. Regjeringen har bestemt seg for å gi opp kampen for å få lov til å øremerke professorstillinger for kvinner. Dette til tross for at Tora Aasland senest i høst uttalte at øremerking av forskerstillinger for kvinner kommer i 2009. Men nå har man funnet ut at man ikke ønsker å utfordre ESA på dette området allikevel.

Forrige gang øremerkingstiltak ble iverksatt fikk vi en dom mot oss i ESA (European Surveillance Authority), overvåkningsorganet til EØS-avtalen. Grunnlaget den gang var EUs likebehandlingsdirektiv, som forbyr positiv forskjellsbehandling. Men etter dommen i 2003 har det kommet et nytt direktiv, Likestillingsdirektivet. Dette direktivet inneholder deler av FNS kvinnekonvensjon, som åpner for nettopp positiv forskjellsbehandling. Det rettslige grunnlaget er dermed endret siden forrige dom, og vi har derfor en ny mulighet til å vinne saken.

Lukk øynene og se for deg en professor. Ser du en gammel mann? Det er ikke så rart. Tallene er klare i sin tale. En overvekt av kvinner blant studentene, men på høyere nivåer er det menn som er overrepresenterte. Det topper seg på professornivå, der 83 prosent er menn. Dette er ikke bare et tap for likestillingen, men er også et problem for kvalitetsnivået. Når én halvpart av befolkningen er så sterkt underrepresenterte blant professorene, er det mange kloke hoder som aldri når opp, og det må nødvendigvis påvirke kvaliteten. Noen ganger må man forskjellsbehandle for å kunne likebehandle, og det er absurd at EØS-avtalen skal hindre oss i å iverksette gode tiltak, som FNs Kvinnekonvensjon atpåtil tillater.

Tiltaket er viktig, det er det ikke tvil om. Jeg for min del tviler heller ikke på at vi har mye å vinne på å være tøffe nok til å utfordre ESA i denne saken. Taper vi i rettssalen får det ikke andre konsekvenser enn at vi må slutte med tiltaket. Men om vi tar den og vinner, er det en seier for likestilling, for akademisk kvalitet og for kvinner i akademia både i Norge og i EU-landene.

Reklamer