Posts Tagged ‘Tobin’

Tobintull fra EU-parlamentet

juni 9, 2011

Det har en tid vært et uttrykt ønske fra EU-parlamentet å innføre Tobinskatt på finanstransaksjoner. Dette er noe sivilsamfunnsorganisasjoner over hele verden, med Attac i spissen, har kjempet for lenge. Hensikten med å legge en liten skatt på finansielle overføringer har både vært å dempe spekulasjon, og å opprette et miljø- og utviklingsfond. Selv en ørliten skattesats ville generert store inntekter som kunne kommet fattige områder til gode.

Det har vist seg vanskelig å få til en global avtale, og de fleste land har vært svært motvillige til å innføre Tobinskatt frivillig. Det var derfor veldig positivt at EU-parlamentet ga signaler om at de ville fronte denne saken. Nå kan imidlertid den danske «Folkebevegelsen mod EU» meddele at det EU-parlamentet går inn for er en finanstransaksjonsskatt som skal gå rett i EU-kassa.1 EU-parlamentet ønsker seg større budsjetter, og derfor vil de ha denne tobinlignende skatten.

Når det gjelder målet om å senke temperaturen i finansmarkedet vil ikke EU-skatten skille seg fra den opprinnelige Tobinskatten. Det store problemet i forslaget fra EU er imidlertid den manglende viljen til å ta tak i fattigdoms- og klimaspørsmålet. De to største utfordringene verden står overfor. Det er grunn til å frykte at dersom dette forslaget går gjennom, vil det bli vanskeligere å få til en ekte Tobinskatt med et ordentlig utviklingsfond.

La deg altså ikke lure til å tro at EU er et solidaritetsprosjekt. Finansskatten som nå ønskes innført er bare et av mange eksempler på at verden utenfor Europa ikke står nevneverdig høyt i kurs i Brüssel.

1http://folkebevaegelsen.dk/spip.php?article3809

Reklamer